REGULAMENT PROMOTIE/CONCURS

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI/CONCURSULUI

Organizatorul promoției este SC TCE DURĂU SA

Promoției se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII

Concursul se va desfășura în perioada 3 iunie 2021– 9 iunie 2021, pe pagina de facebook Cabana Fântânele  https://www.facebook.com/cabanafantaneleceahlau/

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Promoția este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezentate în acest Regulament pentru a își valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această Promoție are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea beneficia de Promoție, participanții trebuie în perioada promoției ( 3 iunie – 9 iunie) să intre pe pagina de facebook Cabana Fântânele, să dea like  la pagină, share și tag cu persoanele cu care doresc să petreacă sejurul la postarea aferentă concursului.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Participanții trebuie în perioada promoției ( 3 iunie – 9 iunie) să intre pe pagina de facebook Cabana Fântânele, să dea like  la pagină, share și tag cu persoanele cu care doresc să petreacă sejurul la postarea aferentă concursului.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE PROMOTIEI

Sejur complet pentru o familie (sau 4 persoane), cazare în apartament (mic dejun și cină inclusă) pentru o noapte la Cabana Fântânele.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Toți cei care participă și îndeplinesc condițiile de mai sus vor fi incluși în extragerea care v-a fi realizată pe random.org și înregistrată video.

Descriere detaliată a modului de  extragere: se numerotează automat fiecare comentariu în ordinea postării, după care se extrage un nr./comentariu prin random.org (se înregistrează video ne-editat cu extragerea nr. și lista de concurenți în paralel), după ce nr. a fost extras se verifică dacă a fost îndeplinit regulamentul concursului. Dacă nu a fost îndeplinit regulamentul de către nr. extras, se mai face o extragere până când nr. câștigător este aferent unui participant care a îndeplinit condițiile de participare.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORULUI ŞI PREDAREA PREMIULUI

Beneficiarul sejurului v-a fi anunțat public pe pagina de facebook a Cabanei Fântânele, cât și prin facebook messsenger.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 9 iunie, ora 12.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea sa.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Promoției este disponibil în mod gratuit pe https://cabanafantanele.ro/. Prin participarea la acesta Promoție, beneficiarii sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei are sacrina de a acoperi costurile aferente sejurului.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între SC TCE DURĂU SA  și participanții la promoție, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.